BigContent

BigContent

lösningar i molnet för stora innehållsleverantörer

En heltäckande lösning för stora innehållsleverantörer. Lagring, analys och distribution av stora mängder digitalt innehåll i molnet.

 

Fördelar med BigContent:

 1. Lagring och bearbetning av texter i ett strukturerat format (XML), vilket ger bl.a.:
  • enkelt utbyte av data mellan olika datasystem
  • enkelt skapande av distributionsfiler (ePub, Mobi, PDF) med XML
  • möjlighet att skapa dokumentkopplingar
 2. Automatisk innehållsanalys för att klassa marknadsföringspositionen och delar därav (t.ex. artiklar i en tidskrift)
 3. Fulltextsökning med beaktande av den formella textstrukturen och användning av semantisk innehållsanalys
 4. Framtagning av distributionsversioner (ePub, Mobi, PDF) av de lagrade publikationerna
 5. Hantering av rätten till tillgång till publikationer eller delar därav
 6. Analys av användarnas/läsarnas beteenden och preferenser för användning i rekommendationssystem
 7. Möjlighet till integrering med
  • Print on Demand-system (beställtryck)
  • dedikerade e-handelssystem
  • mobila applikationer som ger tillgång till innehåll för läsarna

 

Hur vi kan hjälpa dig:

 

Ett typiskt företag som använder BingContent är