Easy Author

Easy Author

łatwy w użyciu system self-publishingowy

Easy Author pozwala drukarniom na stworzenie samoobsługowego kanału zleceń druku.

Autorzy i mali wydawcy otrzymują możliwość samodzielnego przygotowania i wydania profesjonalnie złożonych książek bez konieczność posiadania fachowej wiedzy.

 

Główne korzyści systemu:

  1. System tworzy samoobsługowy kanał zlecania druku dla autorów i małych wydawców.
  2. Logistyka druku i proces przyjmowania zleceń są znacząco uproszczone. Samoobsługowość (selfcare) systemu sprawia, że zespół obsługujący klientów kontaktuje się z nimi tylko w wyjątkowych przypadkach. Dzięki temu zespół może obsłużyć więcej klientów bez udziału dodatkowych pracowników (co przekłada się na mniejsze koszty osobowe).
  3. Poszerzenie rynku. Końcowi użytkownicy systemu otrzymują narzędzie, które pozwala im samodzielnie przygotować i wydać profesjonalnie złożoną książkę przy bardzo ograniczonym budżecie (bez nakładów na specjalistów od składu, grafika).
  4. Dla prostych publikacji system usuwa barierę wejścia – nie wymaga od klientów fachowej wiedzy, znajomości tajników druku i wiedzy informatycznej (koniecznej do przygotowania książki elektronicznej). System prowadzi klientów za rękę i pomaga im łatwo tworzyć publikacje wysokiej jakości.

 

System pozwala na:

 

Referencyjne wdrożenie sytemu dostępne jest pod adresem www.wydacksiazke.pl