Easy Author

Easy Author

lättanvänt self-publishing system

Tryckerier kan använda Easy Author för att skapa en självbetjänad utskriftskanal.

Författare och små förlag ges möjlighet att självständigt förbereda och ge ut professionellt gjorda böcker utan någon fackmässig kunskap.

 

Huvudfördelar med systemet:

  1. Systemet skapar en självbetjänad utskriftskanal för författare och små förlag.
  2. Logistiken av utskrift och processen att ta emot beställningar är betydligt enklare. Med det självbetjänande (selfcare) systemet kan kundtjänsten kontakta kunderna endast i undantagsfall. Detta gör att kundtjänsten kan hantera fler kunder utan extra personal (vilket medger lägre personalkostnader).
  3. Utvidgning av marknaden. Systemets slutanvändare får ett verktyg som de kan använda för att självständigt skapa och ge ut en professionellt gjord bok med en mycket begränsad budget (utan kostnader för specialister på sättning, grafiker).
  4. För enkla publikationer tar systemet bort inträdeshinder – kunderna behöver inte ha någon fackmässig kunskap, veta något om utskrifter eller ha datakunskap (som behövs för att göra elektroniska böcker). Systemet guidar kunderna och hjälper dem att enkelt skapa högkvalitativa publikationer.

 

Systemet gör det möjligt att:

 

Genomförande av referenssystemet finns på www.wydacksiazke.pl